Medlemshjelp

help-login

Interesse

Spm

Hvordan ser jeg hvem jeg har vist interesse for?

Sv
Når du viser interesse for andre medlemmer, legges de til til din "Mine interesser"-liste. Du får tilgang til denne listen ved å klikke her, eller ved å velge "Mine interesser" fra aktivitetsmenyen på medlemshjemmesiden din.