Medlemshjelp

help-login

Språk

Spm

Hvordan oversetter jeg profiler?

Sv
Medlemsoversikten og "Søke"-avdelingene til profiler oversettes automatisk for deg. Oversettelsen er basert på din preferanse for språk og språkpreferansen til medlemmet som har profilen du ser på. For eksempel: Om din språkpreferanse er engelsk, og du ser profilen til et medlem som har russisk språkpreferanse, vil medlemmets profil automatisk bli oversatt for deg. Derimot, om det russiske medlemmet har deres språkpreferanse satt til engelsk, men skriver deres profil på russisk, vil profilen ikke bli oversatt.

Vennligst bemerk at siden dette er et automatisert system, vil stave- eller grammatiske feil på medlemmets profil gjøre at innholdet muligens ikke vil bli oversatt riktig. For en liste over tilgjengelige språk for profiloversettelse, vennligst klikk her.