Medlemshjälp

help-login

Bildhantering

F

Hur gör jag för att ändra ordningen på mina bilder?

S
Om du har mer än en bild på din profil kan du ändra ordningen på dina bilder på din sida för bildredigering, vilken kan hittas genom att klicka här, eller genom att välja "Bilder" från medlemsmenyn (den finns vid din profilbild eller platsen för fotot bredvid Inställningsmenyn). För att sortera dina bilder, se först till att du inte har några väntande eller dolda bilder. Sedan drar och släpper du bilder tills du är nöjd med deras ordning. Klicka på "Skicka" för att spara ändringarna. Din nya bildordning blir omedelbart synlig på din profil.

Observera att du måste ha en Primär Bild för att arrangera om dina bilder. Tyvärr är det för närvarande inte möjligt att ändra ordningen på dina bilder på en mobiltelefon.