Medlemshjälp

help-login

Meddelanden

F

Hur använder jag systemet för meddelanden?

S
Vårt system för meddelanden är ett bra sätt att kommunicera med varandra på våra sajt. Medlemmar kan skicka och ta emot meddelanden utan att behöva avslöja sin privata e-postadress, om de inte vill.

För att skicka ett meddelande till en annan medlem klickar du på symbolen för Meddelande (en symbol av en pratbubbla) på deras profil. Ett meddelandefönster öppnas och du kan skriva ditt meddelande och klicka på symbolen för att Skicka. Om medlemmen är online kan du fortsätta skicka meddelanden till dem i fönstret.
Om du får ett meddelande när du är online kommer meddelandefönstret öppnas direkt. Om meddelandet togs emot när du är offline hamnar det i din Inbox. Du får åtkomst till denna genom att klicka här, eller genom att välja "Meddelanden" i menyn.

Alla meddelanden raderas automatiskt efter 2 månader, oavsett om de har lästs eller inte. För mer information om ditt Meddelandefilter klicka här. För mer information om hur du hanterar dina meddelanden med Mappar klicka här.